O nás

Historie společnosti

Společnost BFS Industry, s.r.o. zahájila svou činnost v Praze, v roce 2013 jako sestra společnosti BFS Energo, a.s. - ta funguje dále jako generální dodavatel energetických zařízení a využívá tým BFS Industry, s.r.o. a společnosti BFS Servis, s.r.o.. která provádí montáže a technickou správu realizovaných zakázek.

Zkušenosti s vedením projektů v energetice jsme získali v roli generálního dodavatele při výstavbě dvou tepláren využívajících biomasu (balíkovanou slámu) o elektrickém výkonu 5,6 a 7,4 MWel a při rekonstrukci a konverzi uhelné výtopny o výkonu 20 MWt na biomasovou. Realizovali jsme nebo jsme asistovali u výstavby biomasových zdrojů spalujících štěpku, elektrokotlů pro poskytování podpůrných služeb přenosové soustavy i jako záložní zdroje tepla pro CZT a realizovali mnoho drobných projektů např. výstavbu plynové kotelny s kogenerační jednotkou, akumulátorů pro rozsáhlé teplárenské soustavy, přípravu dalších investičních projektů před realizací.

Dosud trvající technická podpora provozovatelů těchto zdrojů nám poskytuje cennou zpětnou vazbu. Pro naše zákazníky realizujeme projekty v Evropě, Asii a Africe.

V čem vynikáme

Máme rozsáhlé zkušenosti s energetickým využitím biomasy od přípravy projektu přes zajištění výstavby až po jeho dlouhodobé fungování. Nemáme pouze technokratický pohled, ale naši zákazníci nám umožnili vnímat jejich potřeby při získávání bankovního financování, zasmluvnění paliva a jiných vstupů a zajištění dlouhodobého provozu energetických aktiv. Naše zkušenosti aplikujeme na další projekty v oblasti biomasy.

Rozumíme elektrokotlům jako nástroji pro poskytování podpůrných služeb se všemi souvislostmi a umíme je pro naše investory postavit. Jsme připraveni naše zkušenosti promítnout i do jiných projektů spojených s poskytováním podpůrných služeb. Jako první v Česku jsme realizovali elektrodové horkovodní kotle o výkonu 12 a 14 MW a parní elektrodový kotel o výkonu 30 MW pro řízení přenosové soustavy včetně celého procesu certifikace. Jeden kotel o výkonu 7 MW jsme realizovali jako záložní zdroj, což je nejlevnější způsob realizace záložního zdroje tepla. Podíleli jsme se i na dodávce jediných dvou horkovodních elektrokotlů v Maďarsku (2x 30 MW) a prováděli montáž a uvádění do provozu elektrokotlů v Bělorusku o celkovém příkonu přesahujícím 500 MW.

Známe proces investiční výstavby ze strany investora i ze strany generálního dodavatele. Umíme tedy pro naše zákazníky připravit kvalitní dokumentaci pro výběr zhotovitele a zaštítit proces tvorby technické části smluvní dokumentace projektů.

Naše vize

Efektivně řídit a realizovat projekty našich zákazníků ve všech oblastech energetiky. 

Sledovat změny v energetickém průmyslu a pomáhat našim zákazníkům na ně reagovat.

Budovat s našimi zákazníky dlouhodobě trvající vztahy založené na naší kvalitně odvedené práci a příležitostech, které nám poskytnou sami zákazníci.

Zůstat v kontaktu s projekty po celý jejich životní cyklus.

Tým

Základ týmu tvoří zakladatelé a hlavní odborníci ze společnosti BFS Energo, a.s.

V současné době náš tým tvoří dvanáct inženýrů. Společnost disponuje specialisty z oblastí strojní, stavební, elektro a řízení projektů se specializací na energetický a teplárenský sektor.