Přípravy elektrokotle pro poskytování služeb aFRR

Přípravy elektrokotle pro poskytování služeb aFRR
Owner's Engineer Design and Studies Installation and Supply Diagnostics