Biomasová teplárna Kutná Hora, Česko

Biomasová teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové teplárny v roli generálního dodavatele. Na výstavbu navázala naše společnost v roli owner's engineera a v současné době zajišťuje podporu provozu, organizaci oprav a plánovaných odstávek teplárny.

“Greenfield” projekt

Činnosti BFS Energo:

  • Generální dodávka celého teplárenského bloku  

Činnosti BFS Industry:

  • Podpora provozu teplárny
  • Organizování servisních prací
  • Koordinace odstávek
  • Řízení investičních akcí teplárny

Lokalita: Kutná Hora, Česko

Datum dokončení: 2012

Technický popis teplárny:

  • Palivo: balíková sláma
  • Elektrický výkon: 7,4 MWe
  • Tepelný výkon: 15 MWt


Stavba ECKH: