DOCHLAZOVAČ SPALIN, Teplárna JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKO

DOCHLAZOVAČ SPALIN, Teplárna JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost koordinovala navrh, povolovací proces a výstavbu nového dochlazovače spalin v teplárně v Jindřichově Hradci. Dochlazovač byl integrován do stávající technologie teplárny. Díky dochlazovači se zvýšila celková účinnost teplárny.

Činnosti BFS Industry:

  • Zpracování projektové dokumentace
  • Řízení povolovacího procesu
  • Dodávka a instalace technologie
  • Uvedení do provozu

“Brownfield” projekt

Lokalita: Jindřichův Hradec, Česko

Období poskytování služeb: 02/2016 - 08/2016

Technické parametry dochlazovače:

  • Palivo teplárny: balíková sláma
  • Elektrický výkon: 5,6 MWe
  • Tepelný výkon: 15 MWt
  • Tepelný výkon dochlazovače spalin: 800 kW
  • Dochlazovač s automatickým kontinuálním čištěním
  • Teplota spalin po dochlazení: 100 - 120 °C