Elektrokotel, Mostek Energo, Česko

Elektrokotel, Mostek Energo, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, elektro VN, NN a MaR). Následně v režimu owner's engineering jsem pro generálního dodavatele Auxilien, a.s. zajišťovali dodávku, instalaci, programování a uvádění technologie do provozu. Pro cílového zákazníka společnost MOSTEK energo s.r.o. jsme pracovali ve spolupráci se společností ENETEX, která zajišťovala úpravnu nadřazeného řídicího systému.

Činnosti BFS Industry:

  • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Vypracování položkového rozpočtu pro realizaci projektu
  • Vypracování harmonogramu realizace díla
  • Návrh programu zkoušek parního elektrokotle
  • Obchodní zajištění všech komponent a činností
  • Koordinace montáže a instalace zařízení
  • Programování
  • Uvádění do provozu

Lokalita: Mostek, Česko

Odbdobí prací: od 06/2022

"Brownfield" projekt

Technické parametry:

  • Úroveň napětí: 10,5 kV
  • Elektrický příkon: 7 MW