Studie implementace parního elektrokotle o výkonu 20 MW do teplárny, Česko

Studie implementace parního elektrokotle o výkonu 20 MW do teplárny, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Cílem studie proveditelnosti bylo technické zhodnocení možností instalace parního elektrodového kotle do provozu elektrárny. Parní elektrodový kotel bude využit pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (dále PpS) a také jako záložní zdroj tepla. Předmětem studie je zhodnocení odhadované výše investičních nákladů, které bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda dále více rozpracovat variantu instalace parního elektrodového kotle do stávající infrastruktury elektrárny.

Lokalita: Česko

Období vypracování studie: 01/2021 - 04/2021

Technické parametry:

  • Příkon elektrokotle: 20 MW
  • Napětí: 10,5 kV