IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE NA KONDENZACI SPALIN, ELEKTRÁRNa POŘÍČÍ, ČESKO

IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE NA KONDENZACI SPALIN, ELEKTRÁRNa POŘÍČÍ, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypracovala studii proveditelnosti pro implementaci dodatečné technologie na kondenzaci spalin pro existující biomasovou elektrárnu. Cílem studie bylo ověřit možnost zvýšení využití tepla ze spalin.

Činnosti BFS Industry:

  • Průzkum již existujících technologických možností
  • Počítačové modelování biomasového kotle s technologií na kondenzaci spalin - vytvořeno několik variant systému
  • Kalkulace CAPEC a OPEX pro navržené varianty

Lokalita: Poříčí, Česko

Období vypracování studie: 10/2018 -11/2018

Technické parametry teplárny:

  • Palivo: biomasa 
  • Elektrický výkon: 7 MW 
  • Horkovodní kotel