TECHNICKÁ SPECIFIKACE, ELEKTRÁRNa POŘÍČÍ, ČESKO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, ELEKTRÁRNa POŘÍČÍ, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost připravila studii pro implementaci elektrokotle o výkonu 30 MW. Ve studii byly uvažovány různé varianty kotlů - horkovodní, parní. Elektrokotel je určen k poskytování podpůrných služeb a jako záložní zdroj tepla do Elektrárny Poříčí.

Činnosti BFS Industry:

  • Návrh elektrokotle 30 MW (parní, horkovodní nebo kombinace obou byly uvažovány jako možné varianty)
  • Popis přípojných míst pro všechna media pro všechny uvažované varianty
  • Návrh připojení vysokého napětí - s ohledem na plánovaný provoz elektrokotle během odstávky teplárny
  • Hodnocení a návrh vhodného umístění nové technologie s ohledem na nosnost
  • Kalkulace očekávaných nákladů pro všechny varianty

Lokalita: Poříčí, Česko

Období zpracování studie: 09/2018 - 10/2018

Technické parametry:

  • Úroveň napětí: 10,5 kV
  • Elektrický příkon: 30 MW
  • Parní výkon: 46 t/h - sytéé páry, 1,25 MPa(g), napájecí voda 105°C