zplyňovací kogenerační zdroj BOR Biotechnology, Kozomín, Česko

zplyňovací kogenerační zdroj BOR Biotechnology, Kozomín, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zajišťovala konzervaci a dokumentování současného stavu zplyňovací jednotky.

Činnost BFS Industry:

  • Návrh rozsahu a technologického postupu konzervace technologie zplyňovací teplárny
  • Koordinace konzervace veškeré technologie
  • Vyhotovení dokumentace mapující aktuální stav technologie

Lokalita: Kozomín, Česko

Provedení konzervace: 09/2017 až 10/2017

Technický popis:

  • Palivo: dřevní štěpka
  • Elektrický výkon: 2,118 MWe