AKUMULÁTOR TEPLA PRO ELEKTROKOTEL, ALPIQ KLADNO, ČESKO

AKUMULÁTOR TEPLA PRO ELEKTROKOTEL, ALPIQ KLADNO, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost navrhla akumulátor tepla pro elektrokotel, který postavila v roce 2016. Následně naše společnost zajistila a koordinovala celý obchodní zajištění a stavbu akumulátoru. Tepelný akumulátor je využíván v situaci, kdy sytém dálkového vytápění není schopen pojmout veškerou generovanou tepelnou energii elektrokotlem během poskytování podpůrných služeb - hlavně během letních měsíců.

Činnosti BFS Industry:

  • Návrh projektové dokumentace
  • Dodávka a instalace technologie
  • Uvedení do provozu
  • Podpora provozu a zajišťování servisu

Lokalita: Kladno, Česko

Období stavby: 01/2018 - 07/2018

Technické parametry akumulátoru:

  • Objem: 300 m3 
  • Kapacita tepelné energie: 115,2 GJ (32 MWh) 
  • Nabíjecí a vybíjecí výkon: 8 MW 
  • Teplotní spád: 95/67 °C 
  • Atmosferický typ  
  • Železobetonové stěny mezi sloupy staré turbinové stolice s vnitřním laminátovým opláštěním