TEPLÁRNA BENKOVAC, CHORVATSKO

TEPLÁRNA BENKOVAC, CHORVATSKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost podporuje provozovatele a majitele biomasové teplárny v Benkovci, Chorvatsko. Naše role spočívá v návrhu provozních a servisních procesů a jejich implementace, identifikaci vad a nedodělků a vyřizování reklamací vůči generálnímu dodavateli.

Činnosti BFS Industry:

  • Řešení vzniklých problémů v provozu
  • Představení a implementace provozních a servisních procesů
  • Identifikace vad a nedodělků a jejich reklamace

Lokalita: Benkovac, Chorvatsko

Období podpory provozu: 10/2018 - probíhá

Technické parametry teplárny:

  • Palivo: dřevní štěpka
  • Elektrický výkon: 5,5 MWe 
  • Tepelný výkon: 20 MWt