Přestavba kotle na spalování biomasy (ZD a DSP), United Energy, a.s., Most, Česko

Přestavba kotle na spalování biomasy (ZD a DSP), United Energy, a.s., Most, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypracovala technickou část zadávací dokumentace a dokumentaci pro stavební řízení pro připravovaný projekt "Přestavba kotle na spalování biomasy".

Činnost BFS Industry:

  • Příprava technické části zadávací dokumentace (ZD)
  • Příprava dokumentace pro stavební povolení (DSP)

“Brownfield” projekt

Lokalita: Most, Česko

Termín vypracování studie: 01/2020 - 04/2020

Technické parametry:

  • Stávající instalovaný výkon kotle při spalování uhlí: 110,8 MW
  • Výkon kotle po přestavbě na biomasu: 81,26 MW
  • Parní výkon kotle po přestavbě: 110 t/hod