Revize a oprava turbogenerátoru, MOSTEK energo s.r.o., Mostek, Česko

Revize a oprava turbogenerátoru, MOSTEK energo s.r.o., Mostek, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost koordinovala revizi a opravu parního turbogenerátoru a obslužného zařízení. Servis každého zařízení byl obchodně zajištěn přímo u specializované společnosti, případně přímo u výrobce daného zařízení (parní turbína, převodovka, generátor, ložiska generátoru, čerpadla, vývěvy).

Činnosti BFS Industry:

 • vedení technických a obchodních jednání s výrobcem turbíny, dodavatelem generátoru - AVK Generátory spol. s r.o. (dále: “AVK”), společností Wikov a ostatními potencionálními dodavateli (Hytos, SIHI Sterling) s cílem optimalizace a stanovení:
  • rozsahu činnosti v rámci revize TG,
  • ceny,
  • harmonogramu,
  • garantovaných parametru po opravě
  • ostatních relevantních aspektů.
 • Kontrolu činností a kvality v dílnách PBS,
  • po zahájení činností na rotoru TG,
  • před expedicí rotoru TG do ME.
 • Kontrolu kvality a činností dodavatelů v teplárně ME.
 • Veškerou komunikaci s dodavateli a koordinaci jejich činností.
 • Dohled dodržování zásad BOZP.
 • Evidenci postupu prací.
 • Vedení montážního deníku.
 • Dohled a koordinaci nájezdu TG po provedení revize TG.
 • Vyhodnocení provozních parametrů TG po jejím uvedení do provozu.
 • Návrh dalších opatření s cílem prevence a minimalizace dopadů případných dalších poruch TG.

Lokalita: Mostek, Česko

Technické parametry:

 • Jmenovitý výkon TG: 4,9 MWel
 • Jmenovitý tlak páry: 4 MPa(a)
 • Jmenovitá teplota páry: 420 °C
 • Otáčky turbíny: 9 051 1/min
 • Otáčky generátoru: 1500 1/min