SKLENÍKY , KUTNÁ HORA, ČESKO

SKLENÍKY , KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypraracovala koncepční desing a studii proveditelnosti a navrhla energetický posudek pro skleníky, ve kterých rostou rajčata. Naše společnost rovněž zajistila veškerá vyjádření dotčených stran potřebné pro stavební povolení.

Činnosti BFS Industry:

  • Optimalizace tepelného zdroje a dalších technologických parametrů
  • Vypracování koncepčního designu
  • Vypracování energetického posudku a studie proveditelnosti
  • Vypracování dokumentace ve stupni basic design
  • Příprava dokumentů pro žádost o kofinancování
  • Příprava dokumentů pro žádost o stavební povolení
  • Příprava technické specifikace pro veřejnou zakázku

Období poskytování služeb: 04/2016 - 12/2016

Lokalita: Kutná Hora, Česko