POSOUZENÍ SPOTŘEBY PALIVA, ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S., ŽATEC, ČESKO

POSOUZENÍ SPOTŘEBY PALIVA, ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S., ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost analyzovala spotřebu biomasy v teplárně v Žatci. Analýza byla použita k posouzení účinnosti teplárny a ke splnění veškerých relevantích legislativních závazků.

Činnosti BFS Industry:

  • Posouzení předávání paliva a měření jeho kvality
  • Posouzení dopravy paliva
  • Posouzení měření spotřeby paliva

Lokalita: Žatec, Česko

Zpracování analýzy: 10/2015 - 04/2016

Technické parametry teplárny:

  • Palivo: dřevní štěpka
  • Elektrický výkon: 2,1 MWe
  • Tepelný výkon: 10 MWt