Vysokotlaký plynovod Continental Barum, Otrokovice, Česko

Vysokotlaký plynovod Continental Barum, Otrokovice, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zastupuje pozici technického konzultanta a projektanta pro společnost Continental Barum s.r.o. na projektu zajištění připojení výrobního závodu k distribuční soustavě plynu. Vypracovali jsme koncepční návrhy, které posloužily pro jednání s majiteli dotčených pozemků a orgány státní správy. Následně jsme zahájili přípravu dokumentace pro územní řízení.

Činnsoti BFS Industry:

  • Příprava koncepčních návrhů pro jednání s majiteli dotčených pozemků
  • Příprava dokumentace pro územní řízení
  • Inženýring - jednání s úřady a dotčenými orgány

Greenfield projekt

Lokalita: Otrokovice, Česko

Období spolupráce: od 01/2022

Technické parametry:

  • Dimenze plynovodu: DN200
  • Délka plynovodu: 2 km
  • Tlak: 2,8 MPa
  • Projektovaná kapacita: 10.000 Nm3/h