Biomasová teplárna Jindřichův Hradec, Česko

Biomasová teplárna Jindřichův Hradec, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové teplárny v roli owner's engineera a následně po krachu původního generálního dodavatele ho zastoupila a stavbu dokončila v této roli.

“Brownfield” projekt, zdroj původně sloužil pro spalování fosilních paliv (uhlí, mazut, zemní plyn)

Uvedena do provozu: 2010

Technický popis teplárny:

  • Palivo: balíková sláma
  • Elektrický výkon: 5,6 MWe
  • Tepelný výkon: 15 MWt

Lokalita: Jindřichův Hradec, Česko