Záložní zdroj tepla na LTO - 2. etapa, ČEZ, a.s., Poříčí, Hodonín, Česko

Záložní zdroj tepla na LTO - 2. etapa, ČEZ, a.s., Poříčí, Hodonín, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zpracovala dokumentaci pro připojení dvou mobilních havarijních zdrojů v Elektrárnách Poříčí na stávající rozvod CSZT (centrální systém zásobování teplem) v případě havárie stávajících zdrojů za účelem zabezpečení dodávek tepelné energie pro odběratele. Součástí uvažovaného projektu je příprava jednoho ze záložních zdrojů na převoz do Elektrárny Hodonín.

Činnosti BFS Industry:

 • Prohlídka a posouzení uvažovaných kotlů v místě jejich provozu a vystavení nálezu včetně doporučení
 • Posouzení zákonné dokumentace kotlů, emisních měření a převozitelnosti mezi EPO a EHO
 • Zaměřování na místě pro umístění kotlů a napojení na přípojná místa a získání podkladů (EPO a EHO)
 • Vypracování diagramů (PFD a PID) a sestavení bilance pro přípravu žádosti o úpravu IPPC v obou lokalitách
 • Návrh úprav kotlů a jejich doplnění, aby bylo možné přesouvat kotle operativně mezi EPO a EHO
 • Návrh nového osazení elektro a MaR
 • Vypracování harmonogramu postupu odpojení kotlů v EPO, transportu a připojení kotlů v EHO a naopak
 • Sestavení předpokladů pro tato připojení
 • Vypracování rozpočtu na úpravy a poptávky na tyto úpravy a doplnění, jednání s potenciálními dodavateli použitých a nových kotlů

Lokalita: Poříčí, Hodonín, Česko

Technické parametry:

 • Dva kotle OKP 25
 • Jmenovitý výkon kotle: 25 000 kg/h
 • Jmenovitý tlak páry: 1,4 MPa(a)
 • Jmenovitá teplota páry: 220 °C
 • Palivo: LTO