Vypracování projektové dokumentace

Nabízíme vypracování projektové dokumentace technologických staveb v různých stupních detailu a technologických oblastech. 

Stupně zpracovávané dokumentace:
 • Studie
 • Zadávací dokumentace, dokumentace pro výběrové řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Prováděcí dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Konstrukční a výrobní dokumentace
 • Dokumentace pro najíždění, provoz, údržbu, konzervaci
 • Pevnostní výpočty potrubních tras
 • Statické výpočty

Technologické oblasti zpracovávané dokumentace:

 • Parovody, horkovody, energetické technologické celky

 • Procesní systémy, úpravny vod

 • Systémy manipulace a dopravy paliva, škváry, popílku a jiných hmot

 • Měření a regulace

 • Optimalizace spotřeby vody
 • Stavby, ocelové konstrukce