Realizace a dodávky technologie

Provádíme realizace a dodávky energetických technologických celků včetně nezbytných úprav stávajícího zařízení. 

Technologické a procesní celky:

  • Energetické technologické celky
  • Procesní systémy, úpravny vod
  • Systémy manipulace a dopravy paliva, škváry, popílku a jiných hmot
  • Řídicí systémy a automatizace
  • Optimalizační opatření systémů
  • Stavby, ocelové konstrukce
  • Parovody, horkovody
  • Elektroinstalace NN a VN, měření a regulace
  • Konzervace technologií