generální oprava, Energetické centrum Jindřichův Hradec, Česko

generální oprava, Energetické centrum Jindřichův Hradec, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zajišťovala koordinaci generální opravy teplárny spalující balíkovou slámu v roli Owner’s Engineer pro majitele a provozovatele teplárny - Skupinu ČEZ.

Činnost BFS Industry:

 • Plánování rozsahu generální opravy teplárny
 • Koordinace obchodního zajištění dodavatelů
 • Dozor a koordinace montážních prací
 • Koordinace prokazování parametrů a převzetí díla

Rozsah generální opravy: 

 • Výměna filtru spalin
 • Výměna výměníkových ploch ekonomizérů a přehříváků
 • Generální oprava turbogenerátoru
 • Výměna výsypek pod kotlem

Lokalita: Jindřichův Hradec, Česko

Příprava generální opravy: 01/2016 do 06/2017

Průběh generální opravy: 07/2017 až 08/2017

Technický popis teplárny:

 • Palivo: balíková sláma
 • Elektrický výkon: 5,6 MWe
 • Tepelný výkon: 15 MWt