Akumulátor tepla, Teplárna Kutná Hora, Česko

Akumulátor tepla, Teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypracovala koncepční návrh a studii proveditelnosti pro akumulátor tepla. Energetické centrum Kutná Hora se skládá z teplárny a tří horkovodních kotlů. Dodává teplo do systému centralizovaného zásobování teplem v Kutné Hoře a různých průmyslových areálů.

Činnosti BFS Industry:

  • Optimalizace kapacity akumulátoru a nabíjecí a vybíjecí výkonu
  • Vypracování koncepčního návrhu
  • Kalkulace očekávaných příjmů, CAPEX a OPEX

Lokalita: Kutná Hora, Česko

Datum vypracování: 08/2015 - 09/2015

Technická specifikace akumulátoru:

  • Objem: 5850 m3
  • Nabíjecí a vybíjecí výkon: 15 MWt
  • Kapacita: 280 MWh
  • Atmosferický typ