Vypracování analýzy možností zajištění dodávek tepla do soustavy CZT Hodonín, Česko

Vypracování analýzy možností zajištění dodávek tepla do soustavy CZT Hodonín, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypracovala analýzu možností zajištění dodávek tepla do soustavy CZT Hodonín v případě uplatnění negativních dopadů technických, ekonomických nebo legislativních změn do stávající koncepce zajištění výroby a dodávek tepla pro ČEZ, a.s.

Činnost BFS Industry:

  • Identifikace a analýza možných změn v rámci současných legislativních, technických a ekonomických podmínek
  • Vypracování koncepčního designu
  • Vypracování studie proveditelnosti

Lokalita: Hodonín, Česko

Termín zpracování studie: 10/2015 - 12/2015

Technické předpoklady pro vypracování analýzy:

  • Letní parní kotel spalující biomasu o tepelném výkonu 14 MW
  • Zimní parní kotel spalující biomasu o tepelném výkonu 65 MW
  • Admisní parametry páry: 9,7 MPa; 510 °C
  • Protitlaká parní turbína: 10 MWel