AKUMULÁTOR TEPLA, ELEKTRÁRNA MĚLNÍK, ČESKO

AKUMULÁTOR TEPLA, ELEKTRÁRNA MĚLNÍK, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypracovala koncepční design a studii proveditelnosti na integrování akumulátoru tepla do teplárny Mělník. Tato teplárna poskytuje teplo do centrálního systému vytápění pro hlavní město Praha.

Činnosti BFS Industry:

 • Optimalizace kapacity akumulátoru a nabíjecího a vybíjecího výkonu
 • Vypracování koncepčního designu
 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Kalkulace návratnosti, CAPEX a OPEX

Lokalita: Mělník, Česko

Vypracování studie: 02/2017 - 04/2017

Technické parametry akumulátoru:

 • Objem vody: 22 888 m3
 • Nabíjecí a vybíjecí výkon: 130 MWt
 • Kapacita: 1660 MWh
 • Typ: tlakový
 • Teplotní spád: 120/60 °C
 • Celkový elektrický výkon teplárny: 215 MWe
 • Celkový tepelný výkon teplárny: 650 MWt