Parní elektrokotel, Česko

Parní elektrokotel, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, VZT, elektro VN, NN a MaR).

Činnosti BFS:

  • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
  • Vypracování položkového rozpočtu pro realizaci projektu 
  • Vypracování harmonogramu realizace díla 
  • Návrh programu zkoušek parního elektrokotle

Lokalita: Česko

Období poskytování služeb: 05/2019 - 07/2019

Technické parametry kotle:

  • Úroveň napětí: 10,5 kV 
  • Elektrický příkon: 30 MW 
  • Parní výkon: 46 t/h - syté páry, 1,7 MPa(g), napájecí voda 105°C