Parní elektrokotel 30 MW, Elektrárny Poříčí, Česko

Parní elektrokotel 30 MW, Elektrárny Poříčí, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, VZT, elektro VN, NN a MaR). Následně jsme v režimu owner's engineering pro generálního dodavatele Auxilien, a.s. zajišťovali dodávku, instalaci, programování a uvádění technologie do provozu. Pro cílového zákazníka společnost ČEZ, a.s. jsme pracovali ve spolupráci se společností MARTIA a.s, která zajišťovala VN část.

Činnosti BFS Industry:

 • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 • Vypracování položkového rozpočtu pro realizaci projektu 
 • Vypracování harmonogramu realizace díla 
 • Návrh programu zkoušek parního elektrokotle
 • Obchodní zajištění všech komponent a činností
 • Koordinace montáže a instalace zařízení
 • Programování
 • Uvádění do provozu

“Brownfield” projekt

Lokalita: Trutnov, Česko

Období poskytování služeb: 05/2019 - 07/2020

Technické parametry kotle:

 • Úroveň napětí: 10,5 kV 
 • Elektrický příkon: 30 MW 
 • Parní výkon: 46 t/h - syté páry, 1,7 MPa(g), napájecí voda 105°C