BIOMASOVý KOTeL A JEHO MODIFIKACe, Teplárna ŽATEC, ČESKO

BIOMASOVý KOTeL A JEHO MODIFIKACe, Teplárna ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost posuzovala provoz existujícího biomasového kotle a identifikovala různé vady. Některé zjištěné záležitosti mohly být vyřešeny menšími úpravami v nastavení stávající technologie. Řešení zbývajících problémů vyžadovalo změny v technologii kotle. Nejvýznamnější změnou byla instalace dalšího ventilátoru primárního vzduchu.

Činnosti BFS Industry:

  • Posouzení provozu stávajícího biomasového kotle
  • Identifikace možných řešení problémů, které způsobovaly nestabilitu provozu kotle
  • Příprava technické specifikace pro navrhované změny technologie

Lokalita: Žatec, Česko

Období poskytování služeb: 05/2017 - 07/2017

Technické parametry teplárny s ORC oběhem:

  • Palivo: dřevní štěpka
  • Elektrický výkon: 2,1 MWe
  • Tepelný výkon: 10 MWt