AKUMULÁTOR TEPLA, RIGA CHP-2 PLANT, LOTYŠSKO

AKUMULÁTOR TEPLA, RIGA CHP-2 PLANT, LOTYŠSKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Po úspěšném vypracování předběžného návrhu naše společnost rovněž vypracovala technickou specifikaci pro účely vyhlášení veřejné zakázky na generáního dodavatele na celý systém akumulace tepla. Celý systém akumulace tepla bude zakomponován do teplárny, Riga CHP-2 plant, v Lotyšsku. Teplárna se skládá ze dvou paroplynových oběhů a pěti horkovodních kotlů a dodává teplo do systému dálkového vytápění v Rize.

Činnosti BFS Industry:

 • Úprava předběžného návrhu pro účely vyhlášení veřejné zakázky na generálního dodavatele
 • Vypracování technické specifikace
 • Vypracování metodologie pro prokazování garantovaných parametrů
 • Předsoutěžní komunikace s potencionálními uchazeči o veřejnou zakázku

Lokalita: Riga, Lotyšsko

Období zpracování: 05/2018 - 07/2018

Technické parametry akumulátoru:

 • Objem vody: 17 800 m3
 • Nabíjecí a vybíjecí výkon: 150 MWt
 • Kapacita: 550/1000 MWh
 • Atmosferický typ
 • Teplotní spád: 95/67 °C
 • Celkový elektrický výkon teplárny: 832 MWe
 • Celkový tepelný výkon teplárny: 1124 MWt