SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU, KOLÍN, ČESKO

SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU, KOLÍN, ČESKO
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost posuzovala stávající technologii a vypracovala studii proveditelnosti na generální opravu spalovny. Závěry ve studii proveditelnosti jsou podloženy jednáními s potencionálními dodavateli. 

Činnosti BFS Industry:

  • Posouzení stavu stávající technologie
  • Vypracování studie proveditelnosti
  • Jednání s potencionálními dodavateli

Zpracování studie: 09/2017 - 11/2017

Lokalita: Kolín, Česko

Technické parametry spalovny:

  • Odpad: nebezpečný odpad
  • Roční kapacita spalovny: 3 500 tun odpadu