Zvýšení výkonu elektrokotle, Auxilien, Příbram, Česko

Zvýšení výkonu elektrokotle, Auxilien, Příbram, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost realizovala projekt zvýšení výkonu u elektrokotle z původních 12 na 18 MW. Úprava zahrnovala vyměnění čerpadel, úpravu tepelného výměníku a úpravy na straně VN - nahrazení oddělovacího transformátoru tlumivkou pro eliminaci zkratových proudů.

Činnosti BFS Industry:

  • Vypracování studie proveditelnosti s cílem stanovení optimálního zvýšeného výkonu elektrokotelny
  • Vypracování projektové dokumentace strojní, NN, VN
  • Obchodní zajištění jednotlivých dodávek
  • Koordinace realizace úprav
  • Úprava software PLC
  • Vytvoření nového terminálu pro komunikace s ČEPS
  • Uvedení technologie do provozu

Lokalita: Příbram, Česko

Období realizace: 07/2021 - 05/2022

Technické parametry:

  • Původní elektrický příkon elektrokotelny: 12 MW
  • Zvýšený elektrický příkon elektrokotelny: 18 MW
  • Napětí elektrokotle: 10,5 kV"