Technický dozor investora pro majitele a provozovatele energetických zařízení

V rámci služeb technického dozoru investora (TDI) a služeb Owner’s Engineer zastupujeme klienta v technických i obchodních aspektech projektu. Koordinujeme činnosti dodavatelů napříč všemi fázemi projektu. 

 

Služby TDI a Owner’s Engineer m.j. zahrnují:

 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Vypracování zadávací dokumentace a smluvní dokumentace z technického hlediska
 • Posouzení projektové dokumentace ve všech stupních
 • Sestavení harmonogramu projektu a jeho optimalizace
 • Kontrola shody dodaného zařízení a materiálů se specifikací ve smluvní dokumentaci
 • Dohled a mapování procesu výroby a výstavby jednotlivých prvků a stavebních objektů
 • Dohled a asistence při uvádění zařízení do provozu
 • Dohled a asistence při prokazování garantovaných parametrů
 • Oponentura dodavatelské dokumentace a dokumentace pro provoz a údržbu zařízení
 • Asistence při nastavení provozu nové technologie a její začlenění do provozní dokumentace zákazníka
 • Zastupování klienta při jednání s dotčenými úřady a třetími stranami
 • Technické due-diligence

V rámci rozšířených služeb:

 • Zajistíme projektování, nákup a uvedení do provozu jednotlivých technologií a jejich propojení ve funkční celek.
 • Rozdělením projektu na jednotlivé technologické celky zajistíme minimální investiční náklady.
 • Rozšířené služby Owner's Engineer nahrazují generálního dodavatele s tím rozdílem, že veškeré smlouvy a záruky od jednotlivých technologických celků jsou přímo mezi investorem a dodavatelem.