Inženýři

na vaší straně!

Co děláme

Realizace a dodávky technologie

Provádíme realizace a dodávky energetických technologických celků včetně nezbytných úprav stávajícího zařízení. 

Diagnostika a predikce

Nabízíme servis a podporu při provozu energetických zařízení a diagnostiku točivých strojů a technologických prvků.

Programování a uvádění do provozu

V našem týmu máme programátory PLC a SCADA systémů s rozsáhlými zkušenostmi s provozováním a uváděním do provozu technologických celků.

O nás

Společnost BFS Industry zahájila svou činnost jako seskupení pěti absolventů ČVUT, katedry energetiky.

Po předchozích zkušenostech z klasických energetických společností jsme se rozhodli využít strukturálních změn v energetice počínajících schválením zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a spolu s investory začali realizovat jejich projekty v oblasti obnovitelných zdrojů - energetické využití biomasy.

Zaměřili jsme se na projekty využívající agrární biomasu, tedy slámu a seno, což v českých podmínkách nikdo předtím nerealizoval. Know how pro realizaci energetického zdroje spalujícího slámu jsme převzali z Dánska. Postavili jsme oba významné zdroje spalující balíkovanou agrární biomasu v Česku a dlouhodobě podporujeme jejich provozovatele v úspěšném fungování. Hledali jsme nové modely, jak efektivně realizovat projekty v novém prostředí energetiky, a o tento přístup se snažíme dál. Jeden ze zdrojů, které jsme vystavěli, již prošel po deseti letech úspěšného fungování generální opravou, jejíž řízení nám provozovatel zdroje svěřil.  Tím se naplňuje naše vize, být dlouhodobě v kontaktu s našimi realizovanými projekty.

Povedlo se nám realizovat unikátní řešení dodávky technologie pro poskytování podpůrných služeb přenosové soustavy a dále se angažujeme nad rámec energetického využití biomasy a elektrokotlů v decentralizované energetice. Realizujeme projekty i mimo Česko a těší nás, že obstojíme v celosvětové konkurenci nejlepších inženýrů. O tom svědčí naše projekty v Indonésii, Lotyšsku, Chorvatsku nebo Kongu.


 

Přečíst více
Biomasová teplárna Kutná Hora, Česko...
Biomasová teplárna Kutná Hora, Česko...

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové teplárny v roli generálního dodavatele. Na v...

Zobrazit všechny reference
Biomasová elektrárna, ENERGY CENTER Pulau Bulan, I...
Biomasová elektrárna, ENERGY CENTER Pulau Bulan, I...

Naše společnost zajišťovala vypracování projektové dokumentace pro dokončení rozestavěné elektrárny spalující rychle ros...

Zobrazit všechny reference
zplyňovací kogenerační zdroj BOR Biotechnology, Ko...
zplyňovací kogenerační zdroj BOR Biotechnology, Ko...

Naše společnost zajišťovala konzervaci a dokumentování současného stavu zplyňovací jednotky. Činnost BFS Industry: N...

Zobrazit všechny reference
Biomasová teplárna Benkovac, Chorvatsko...
Biomasová teplárna Benkovac, Chorvatsko...

Naše společnost zajišťovala site management při stavbě biomasové teplárny v Benkovaci v Chorvatsku. Činnost BFS Industr...

Zobrazit všechny reference
Biomasová výtopna, Kutná Hora, Česko...
Biomasová výtopna, Kutná Hora, Česko...

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové výtopny v roli generálního dodavatele. Na vý...

Zobrazit všechny reference
Elektrokotel, Alpiq Generation, Kladno, Česko...
Elektrokotel, Alpiq Generation, Kladno, Česko...

Naše společnost zajišťovala výstavbu elektrodového kotle pro poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové s...

Zobrazit všechny reference
Elektrokotel, Elektrárna Tušimice, Česko...
Elektrokotel, Elektrárna Tušimice, Česko...

Naše společnost zajišťovala výstavbu elektrodového kotle v roli dodavatele strojní a stavební části. Elektrokotel je vyu...

Zobrazit všechny reference
Turbonapáječka pro teplárnu Kutná Hora, ČeskO...
Turbonapáječka pro teplárnu Kutná Hora, ČeskO...

Naše společnost koordinovala proces navrhu a stavbu turbonapáječky. Nově navržená zařízení byla integrována do existujíc...

Zobrazit všechny reference
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA, Patium Zbraslav, PraHA, ČESK...
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA, Patium Zbraslav, PraHA, ČESK...

Naše společnost koordinovala projektování a povolovací proces plynové kogenerační jednotky a následně i její stavbu. ...

Zobrazit všechny reference